שידרוג מרכזיה פנסוניק בנמל תל-אביב

צור יועצים סיימה לשדרג את ממרכזית הטלפונים ממרכזיה LG של חברת בזק בינלאומי למרכזית פנסוניק מתקדמת
במשרדי חברת" אוצר מפעלי ים" מפעילת נמל תל-אביב