הותקנה מרכזיה Avaya לחברת ד.ש.ש אלקטרוניקה

צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה Avaya בחברת ד.ש.ש. אלקטרוניקה