הותקנה מרכזיה Avaya לחברת פלסטוווק

סיימה התקנת מרכזיה Avaya Ip 500 לחברת פלסטו-ווק