הותקנה מרכזיה TDE-100 בחברת קאטו מחקרים רפואיים

צור יועצים סיימה התקנת מערכת Panasonic TDE בחברת קאטו מחקרים רפואיים ,