הותקנה מרכזיה TDE-200 באולפני הבירה JCSID

צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה Panasonic IP באולפני הבירה JCSID