הותקנה מרכזיה TDE-200 בחברת כפיר גבינות

צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה פנסוניק TDE בחברת כפיר גבינות