הותקנה מרכזיה TDE-200 במרכז הספורט אוניברסיטת ת"א

צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה TDE-200 הכוללת :
מערכת הקלטות מרכזית,
מערכת Call Center למוקד הרשמות ומנויים .