הותקנה מרכזיה TDE-600 בעמותת אלווין ישראל

צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה TDE-600 בעמותת אלווין ישראל
מרכזיה זו מחליפה שתי מרכזיות בעלות 64 שלוחות כל אחת
ומאחדת את כפר הנוער ומרכז אלווין תחת מרכזיה אחת בעלת 165 שלוחות ,