הקמת מערכת תקשורת ומתח נמוך חברת סגם מוצרי אופטיקה

צור יועצים סיימה בהצלחה התקנת מרכזיות טלפוניה IP ומערכת טלויזיה במעגל סגור לכל אתרי חברת סגם מוצרי אופטיקה ברחבי הארץ ע"י קישור IP בין הסניפים.
וכן חיבור וצפיה ע"י מצלמות במעגל סגור לכל אתרי החברה