התקנת מערכת תקשורת למגדלי YOO היוקרתיים

התקנת מערכת תקשורת Alcatel והפעלת מאות שלוחות למגדלי YOO היוקרתיים.