התקנת מרכזיה בענן לחברת ליבי

צור יועצים שידרגה את מרכזית הטלפונים לחברת LIBI למרכזיה  Tzur-Ip Cloud