התקנת מרכזיה IP במשרד החדש של רו"ח עזרא כדורי

צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה IP במשרדם החדש של רו"ח עזרא כדורי

הכוללת:

מרכזיה MYPBX U100

40 טלפוני Grandstrem 2160