התקנת מרכזיה Panasonic TDE VoIp לחברת ח.ג מוצרי פירזול

שידרוג מרכזיה בחברת ח.ג מוצרי פירזול בע"מ
מערכת אנלוגית למרכזיה TDE-100 של פנסוניק כולל קישור IP למחסני החברה במבוא חורון,

התקנת 16 מצלמות במחסן במבוא חורון וקישור IP למשרדים הראשיים.