התקנת מרכזיה VoIp לחברת רום גבס

שידרוג מרכזיה בחברת רום גבס ממערכת פנסוניק דיגיטלית למערכת פנסוניק TDA-200 והפעלת מאות שלוחות