צור יועצים מתקינה בימים אילו מרכזיות בסניפי בג"וינט ישראל

צור יועצים מתקינה בימים אילו מרכזיות בסניפי ג""""ויינט ישראל ,
מרכזיות אילו מחליפות מרכזיות אנלוגיות.