צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה MYPBX בחברת הביטוח מגדל

צור יועצים סיימה התקנת מרכזיה MYPBX בחברת הביטוח מגדל

הכוללת מרכזיה MyPBX Standard ל- 100 שלוחות IP

ומשרתת 4 חברות שונות ונפרדות.