מרכזיה פנסוניק TDA / TDE / NCP

תפעול תיבה קולית דיזה DISA Panasonic TDE.NCP

הפעלה \ ביטול שיחה חסויה

הוראות שימוש בטלפון 333\346\346\7630\

נוהל להתקנת CA

הקלטות לתפריט ראשי כרטיס DISA מרכזיות TDE/NCP

עקוב אחרי מקבוצה

תכנות מספרים לספריה כללית

תכנות שמות לספריה כללית

תכנות לחיצים שלוחה חכמה

הוראות הפעלה כלליות למערכת TDA