טלפונים Panasonic Digital

טלפון חכם דיגיטלי KX-DT546

KX-DT546
panasonic

תצוגה מוארת בת 6 שורות. דיבורית איכותית Full Duplex 24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים לחצן ניווט רב תכליתי ויסות עצמת שמע לדיבורית, שפורפרת וצלצול שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש   מתאים למרכזיות :  NS -500/1000 /KX-TDA /TDE / NCP

טלפון חכם דיגיטלי KX-DT543

KX-DT543
panasonic

תצוגה מוארת בת 3 שורות 24 לחיצים מוארים לתכנות לחיץ ניווט דיבורית Full Duplex ממשק מובנה למערכת ראש ( 2.5 מ"מ) ממשק מובנה לחיבור מערכת ראש אלחוטית ( EHS )

טלפון חכם דיגיטלי מדגם: KX-DT521

KX-DT521
panasonic

תצוגה מוארת בת שורה אחת 8 לחיצים מוארים לתכנות דיבורית Full Duplex שקע לחיבור מערכת ראש (2.5 מ"מ)

יחידת הרחבת לחיצים לטלפון חכם דיגיטלי מדגם: KX-DT590

KX-DT590
panasonic

יחידת הרחבה בת 24 לחיצים מוארים לתכנות מתאימה לדגמים KX-DT546/543/521

טלפון חכם דיגיטלי פנסוניק KX-DT333

KX-DT333
Panasonic

תצוגה מוארת בת 3 שורות. דיבורית איכותית Full Duplex 24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים לחצן ניווט רב תכליתי כוונון כפול לגוף ותצוגת הטלפון ויסות עצמת שמע לדיבורית, שפורפרת וצלצול שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש   מתאים למרכזיות : KX-TDA /TDE

טלפון חכם דיגיטלי פנסוניק KX-T7665

KX-T7665
Panasonic

תצוגה בת שורה אחת דיבורית דיגיטאלית איכותית 8 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים ויסות עצמת שמע לדיבורית, שפורפרת וצלצול מתאים למרכזיות IP מסדרת KX-TDA / TDE / NCP