טלפונים IP Panasonic

טלפון חכם IP פנסוניק KX-NT343

KX-NT343
Panasonic

תצוגה מוארת בת 3 שורות דיבורית Full Duplex 24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים לחצן ניווט רב תכליתי כוונון כפול לגוף ותצוגת הטלפון 19 לחיצי תכונות קבועים שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש אפשרות למתאם Bluetooth לחיבור מע' ראש אלחוטית. (Power Over Ethernet

טלפון חכם IP פנסוניק KX-NT346

KX-NT346
Panasonic

תצוגה מוארת בת 6 שורות דיבורית איכותית Full Duplex 24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים לחצן ניווט רב תכליתי כוונון כפול לגוף ותצוגת הטלפון 19 לחיצי תכונות קבועים שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש אפשרות למתאם Bluetooth- חיבור מע' ראש אלחוטית אפשרות הוספת

טלפון חכם IP פנסוניק מדגם KX-NT366

NT-366
Panasonic

תצוגה מוארת בת 6 שורות  דיבורית Full Duplex 24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים כתובית דיגיטלית ללחיצי הזיכרון לחצן ניווט רב תכליתי כוונון כפול לגוף ותצוגת הטלפון 19 לחיצי תכונות קבועים  שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש  אפשרות למתאם Bluetooth לחיבור מע'

טלפון חכם IP פנסוניק מדגם: KX-NT321

NT-321
Panasonic

תצוגה מוארת בת שורה אחת דיבורית Full Duplex 8 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים 11 לחיצי תכונות קבועים שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש (Power Over Ethernet (POE ממשק Ethernet נוסף לחיבור מחשב דיבורית Full Duplex

KX-NT546/543


טלפון חכם IP למרכזיות פנסוניק בלבד תצוגה מוארת 6 / 3  שורות (NT546 / NT543 ) 24 לחצני תכנות כולל נורית שני ממשקי רשת 10/100 Power over Ethernet

KX-NT556/553


טלפון חכם IP למרכזיות פנסוניק בלבד תצוגה מוארת 6/3 שורות (NT556/NT553) 12 * 3 לחצני תכנות כולל נורית ( NT556 ) 12 * 2 לחצני תכנות כולל נורית ( NT553 ) כתובית דיגיטלית אנגלית שני ממשקי רשת Giga Power over Ethernet אפשרות

KX-NT560


טלפון IP למרכזיות פנסוניק בלבד צג LCD בגודל 4.4 אינטש’ 32 (8* 4 ) לחצני תכנות כולל נורית שני ממשקי רשת Giga Power over Ethernet Bluetooth מובנה