יחידת הרחבה לטלפון מסדרה 16XX

AVAYA
Avaya

תוספת 32 לחיצים בעלי נורית חיווי ב-2 צבעים

צור קשר