יחידת הרחבה 32 לחיצים בעלי נורית חיווי ב-2 צבעים

Avaya
Avaya

תוספת 32 לחיצים בעלי נורית חיווי ב-2 צבעים

צור קשר