S-Motel ניהול צימרים ובתי הארחה

S-Motel
Panasonic
Smotel הינה מערכת לניהול התקשורת בצימרים ובתי הארחה קטנים
Smotel הינה מערכת לניהול התקשורת בשילוב מרכזיה מתקדמת מבית פנסוניק בשילוב עם תוכנת בקרה ורישום שיחות טלפון אשר פותחה והותאמה במיוחד לפעילות צימר,
בית הארחה קטן בשילוב עם בית מגורים תוך כדי מתן דגש מיוחד לנוחות ופשטות הפעלה.המערכת מאפשרת לצימר אספקת שירות איכותי יותר תוך כדי התייעלות וחסכון בעלויות התקשורת.,
המערכת מודולורית וניתנת להרחבה ע"י כרטיסים אופציונליים, החל מ-3 קווי חוץ ו- 8 שלוחות פנים ועד 8 קווי חוץ ו-24 שלוחות פנים.
כמו כן המרכזיה מתאפיינת במגוון תכונות מתקדמות כגון: שיחה מזוהה, נתב שיחות מובנה,
שילוב מגוון מכשירים ייעודיים (חכמים), מכשירי טלפון רגילים, טלפון אלחוטי, פקס ועוד.
תכונות עיקריות ל- Smotel מערכת תקשורת לצימרים ובתי הארחה קטנים תקשורת פנים בין חדרי האירוח לשלוחות בבית
תכונות מיוחדות לשלוחות בחדר:

  • הזמנת צלצלו השכמה, "נא לא להפריע" ועוד
  • קביעת תעריפים שונים לחיוב בגין שיחות מקומיות, שיחות לרשתות סלולאריות וכו'
  • נעילת/פתיחת חדר לחיוג חוץ
  • הפקת מגוון דוחות: שיחות יוצאות ונכנסות, נתוני שלוחה או קבוצה, נתוני קווי חוץ בקרת נצילות גרפית ועוד
  • אפשרות לשילוב מערכת דיבור ופתיחת דלתות, דואר קולי וכו'
  • הקצאת תקציב חיוג לחדר
  • ממשק בעברית או באנגלית
  • עדכון עלויות ידני או באמצעות קובץ עדכון מספק השירות
  • חיוב על פי קוד לקוח/קבוצה וכו'
  • מגוון דוחות גרפיים5255_large Hotel-Booking-Reception smotel bed
צור קשר