תשתיות אופטיות מתקדמות

תקשורת האופטית התקדמה רבות בשנים האחרונות. בסביבה מתקדמת אשר נדרשים בה רחבי פס ומהירויות גבוהות כדוגמת  Data-Center ארגוני,
קיימים שני סוגי אופנים (Mode) הראשון הינו מסוג Single Mode.
העיקרון בשיטה זו הוא העברת "קרן אור" אחת אשר נעה במהירות אחידה על גבי הסיב. קוטר הסיב בשיטה זו הינו 9µ (מיקרון) ומיושמת לצורך העברת מידע למרחקים ארוכים (עשרות ק"מ).
שיטה השנייה הינה Multi-Mode. שיטה זו משתמשת במספר רב של אופנים (ומכאן שמה) על גבי הסיב. קיום מספר רב של Modes  מתאפשר עצם הקוטר הגדול של ליבת הסיב (Core) יחסית לאורך הגל. הקוטר הטיפוסי לסיב M.M הינו 50µ (פי כ-60 מאורך גל טיפוסי לתשורת שהינו 850nm).
בסיבי M.M קיימת תופעה של הרחבת פולס, מהירות הולכת האור בסיב משתנה מאופן אחד לשני. כל פולס אור אשר מוחדר לסיב מתקדם בכל מגוון האופנים המאופשרים בסיב, כך שפולס אור X אשר יצא לאחר פולס אור Y, עלול להגיע לפניו בצד השני. רוחב הפולס גדל בהתאם למהירות האור באופן הספציפי בו הוא עובר. הרחבת הפולס מגבילה את נפח המידע שאנו מעבירים על גבי הסיב.
ארגוני התקינה הגדירו שני סוגי קטגוריות של סיבים:
  • OM-1 – סיב M.M בעל קוטר ליבה של 62.5µ
  • OM-2 – סיב M.M בעל קוטר ליבה של 50µ

שני סוגי הסיבים עבדו ברוחב פס של עד 500MHz. רוחב פס זה אינו מספיק לעבודה בסביבות מתקדמות הדורשות קצבי עבודה גבוהים.

עם התקדמות הטכנולוגיה בייצור הסיבים והחלפת מקור האור מדיודת LED ללייזר מסוג VCSEL  הצליחו לייצר ולהגדיר קטגוריות נוספות בסיבי ה- Multi-Mode:

  • OM-3 – קוטר ליבה של 50µ ורוחב פס אפקטיבי (EMB) של 2000MHz
  • OM-4 – קוטר ליבה של 50µ ורוחב פס אפקטיבי (EMB) של 4700MHz

רחבי פס אלה מאפשרים לנו עבודה למרחקים גדולים על גבי סיבי M.M בקצבים של החל מ- 10Gbit לשנייה ועד ל- 100Gbit לשנייה, מהירויות ה- Ethernet  בהם ענו עובדים בסביבת ה- Data Center.

גם בתחום המחברים האופטיים חלה התקדמות. המחברים האופטיים המשמשים בסביבת ה-Data Center  הינם מסוג (MTP (Multifiber Termination Push-on אשר בנוי בצורת Ribbon (שטוח) ומכיל חיבורים ל-12 או 24 גידים אופטיים.

אין ספק כי התקדמות מוצרי הכבילה האופטית בסביבת ה-Data Center  Nאפשרת לארגונים כוח העברת מידע מהיר ורב יותר הן בסביבת ה-LAN והן בסביבת ה- SAN.

צור קשר