Communication Assistant

Panasonic

ניהול שלוחה על גבי המחשבCA 1
משפחת Communication Assistant הנה משפחת יישומיים מתקדמים שפותחה והותאמה למרכזיות פנסוניק ומאפשרת קישור של
שלוחת הטלפון למחשב השולחני ומאפשרים חיוג דרך אנשי הקשר ב – OUTLOOK או מכל מספר גזיר על מסך המחשב ע"י צביעת
מספר הטלפון על המסך והקשה על מקש F9 במקלדת והמספר יחוייג כל שנותר הוא להרים את השפופרת, ישום זה מעצים את
יכולות המרכזיה ומובילים לשיפור וייעול התקשורת בארגון ע"י תקשורת אינטואיטיבית ומגוון כלים לבקרה, שיתוף מידע נוכחות וזמינות.

משפחת Communication Assistant תוכננה ועוצבה במטרה לאפשר התקנה ותחזוקה קלה ונוחה. התוכנות אינן דורשות התקנת שרת חיצוני
נוסף או תמיכה טכנית מתמדת של מחלקת IT של הארגון.ניתן להפעיל את היישומים בשני אופנים:
בתצורת Server-Less: להפעלה באתר יחיד ומקומי עד 128 משתמשים, ללא צורך בהתקנת שרת חיצוני.
תצורת Server-Client: להפעלה באתר יחיד או ברשת מרכזיות. מאפשרת תמיכה בחיבור עד 8 אתרים,
256 משתמשים.

משפחת Communication Assistant כוללת ארבעה יישומים עיקריים :

 

יישום טלפון ממוחשב  בסיסי Cmmunication Assistant Basic
יישום טלפון ממחושב מתקדם Communication Assistant Pro
יישום טלפון ממחושב מתקדם כולל עמדת מפקח Communication Assistant Supervisor
עמדת מרכזן/ית ממוחשבת Communication Assistant Operator Console

 

תוכנת  Communication Assistant Basic / ProCA

הינה יישום טלפון וירטואלי (Softphone) המשלב בין טלפון והמחשב האישי לכדי ממשק תקשורת אחד.
התוכנה פועלת בתצורת 'הצבע והקלק' המאפשרת לבצע את כל פעולות הטלפון באמצעות עכבר ומקלדת.
לתוכנה מגוון יכולות ויישומים המאפשרים למשתמש תקשורת יעילה ונוחה יותר,זמינות ומהירות תגובה,
• תמיכה בעברית ,
• אינטגרציה עם תוכנות CRM או תוכנות Outlook.
• ניהול ויזואלי של תיבת הדואר באמצעות תוכנת (VMA (Voice Mail Assistant) *
• מודל IP SoftPhone .
• הצגת מצב אנשי קשר .(Pro)
• רישום שיחות אישי .
• צ'אט.
• אפשרות קישור כתובת URL
• אפשרות שילוב מצלמות רשת.
• אפשרות קישור תמונות לאנשי קשר.
• חיוג מכל מקום .
• יכולת הקלטת שיחות*.

* נדרש דואר קולי TVM

Communication Assistant SupervisorCA3

תוכנת Communication Assistant Supervisor מאפשרת בקרה, ניהול גרפי ויזואלי וסקירת ביצועים
בזמן אמת של המוקדנים והשיחות הממתינות בתורים,התוכנה כוללת מגוון כלים ותכונות המאפשרים למפקח
ניהול קל ויעיל ומתאימה למוקדים קטנים אשר לא מעוניינים בדוחות כדוגמת  Call center מקצועית ,

תכונות המערכת :

 • תמיכה בעברית.
 • הכנסה והוצאת מוקדנים משירות.
 • האזנה לשיחות.
 • השתלטות על שיחות.
 • הצגת כמות שיחות ממתינות בתור.
 • הצגת זמן ההמתנה הארוך ביותר.
 • הצגת סך השיחות הנכנסות.
 • אפשרות קישור תמונות לאנשי קשר.
 • הצגת זמן המתנה ממוצע.

תכונות Communication Assistant Pro

Communication Assistant Operator ConsoleCA4

תוכנת Operator Console הינה עמדת מרכזיה ממוחשבת המאפשרת קבלה וניהול מספר רב של
שיחות תוך כדי בקרה ויזואלית על מצב השיחות והשולחות במרכזיה.
התוכנה מאפשרת מגוון יכולות ניהול ובקרה כגון:

 • תמיכה בעברית
 • תצוגה וניהול שיחות נכנסות
 • תצוגת מצב קווי החוץ במרכזיה
 • תצוגה וניהול שיחות בחנייה
 • הגדרת תכונות לכל שלוחה: לא להפריע, נעילת שלוחה, עקוב אחרי השכמה
 • העברה וניהול שיחות באמצעות עכבר (Drag and Drop)
 • חיוג מכל מקום
 • בקרת כניסה (בשילוב מצלמות רשת)
  תכונות Communication Assistant Pro

 

 

 

 

 VMA – Voice Mail AssistantCA5

תוכנת VMA יישום מתקדם לניהול ותפעול ויזואלי של תיבת הדואר האישית כחלק מפתרון איחוד
הודעות של מערכות דואר קולי מדגם: TVM50, TVM200.
התוכנה מאפשרת גישה מהירה ונוחה לתיבת  הדואר והפעלת
מגוון פעולות כגון:
• הצגת רשימת הודעות נכנסות מפורטת
• השמעת הודעות במחשב כולל אפשרות מחיקה, דילוג, העברה
קדימה ואחורה ושינוי מהירות השמעת ההקלטה
• אפשרות שמירת הודעות בקובץ
• אפשרות שליחת הודעה לדואר אלקטרוני
• אפשרות חיוג חוזר למשאיר ההודעה
• שינוי הגדרות התיבה האישית ,

 

 

צור קשר