טלפון חכם IP פנסוניק מדגם KX-NT366

NT-366
Panasonic

תצוגה מוארת בת 6 שורות

 דיבורית Full Duplex

24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים

כתובית דיגיטלית ללחיצי הזיכרון

לחצן ניווט רב תכליתי

כוונון כפול לגוף ותצוגת הטלפון

19 לחיצי תכונות קבועים

 שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש

 אפשרות למתאם Bluetooth לחיבור מע' ראש אלחוטית (Power Over Ethernet (POE

 ממשק Ethernet נוסף לחיבור מחשב

 דיבורית Full Duplex

צור קשר