יחידת הרחבת לחיצים KX-T7740

KX-T7740
Panasonic

עמדת DSS למרכזיות TA ו- TE- ..

       תכונות

  • יחידת שדה נוריות.
  •  32 מקשים לבחירה ישירה לשלוחות.
  • נורית בקרה.
  • 16 מקשים לחיוג מהיר ללא נורית.
צור קשר