MusicTel60

ITS

MusicTel 60 הוא פתרון בסיסי למוסיקה בהמתנה. המערכת פותחה במיוחד לארגונים הדורשים תחזוקה בסיסית, עם זמן הקלטה קצר. המערכת מאפשרת התחברות למקור המוסיקה קיים כגון תקליטורים והקלטה של קטע אחד ברצף.

תכונות עיקריות:
                        – המערכת מוקלטת עם נעימה סטנדרטית
                        – אפשרות הקלטה עצמאית מכל מקור Audio חיצוני
                        – זמן הקלטה -4 דקות  הקלטה.

צור קשר