fbpx
לייעוץ ללא התחייבות
מלאו פרטים או חייגו *9541

פנל דלת ומקודדים

פנל דלת לבתים פרטיים המתחבר לקו ללא צורך במרכזייה ומשמש 
פנל דלת המתחבר לשלוחה במרכזייה ומכיל מערכת מקשים, המאפשרת לאדם
פנל דלת המתחבר אל שלוחה במרכזיה ומשמש כאינטרקום לצורך פתיחת
פנל דלת לבתים פרטיים המתחבר לקו ללא צורך במרכזייה ומשמש 
פנל דלת המתחבר לשלוחה במרכזייה ומכיל מערכת מקשים, המאפשרת לאדם
פנל דלת המתחבר אל שלוחה במרכזיה ומשמש כאינטרקום לצורך פתיחת
לפרטים או ליעוץ חינם *9541 או מלאו פרטים