מהם המאפיינים של מערכת קול סנטר?

מסכי הניהול והממשק הנלווה למערכת call-center מאפשרים למנהלים בדרגות ניהול שונות להיות בבקרה מקיפה על ביצועי הנציגים, ניהול התורים , הזרמת השיחות , כמות הממתינים, אחוז דיבור, ניתוב השיחות ועוד .

מערכת Call-Center – נתוני זמן אמת

  • תצוגת זמן אמת של שלוחות המוקד בחלוקה מותאמת אישית לצרכי הלקוח ולרמת המשתמש.
  • תצוגת זמן אמת של השיחות המבוצעות Online.
  • עמודות מותאמות לפי צרכי הלקוח: אורך שיחה, זמן הפסקה, זמן תיעוד, כמות שיחות נכנסות/ יוצאות .
  • “שעוני מוניטור”- מותאמים לפי צרכי הלקוח , אחוז דיבור , אורך שיחה ממוצע , כמות שיחות לשעה וכדומה.
  • שעון נוכחות המודד את שעות החיבור של העובד וזמן התעסוקה.